Art project Skule – 2004

BIG RED FLOWER
A constantly in movement-changing image. A big red flower attached to one of the walls in the main hall in the retirement home The Skule in Metslawier (NL-friesland). The image is made up of a stem, a flowerbud and six blade-moving parts.2004 skule in Metslawier 1The movement is controlled by a sensor and a computer systeeem, the movement is never the same.  A slow motion. The flower is always closed at night.

Around the art-piece you will see parts of the green leafs into photo-prints on the walls and partly on long narrow windows in the staircase located in the 2nd loft.2004 skule in Metslawier trap2

2004 skule in Metslawier 2Kunstwerk in De Skûle

Het werk van Elian Smits bestaat uit een bewegende bloem die is bevestigd aan één van de muren in de centrale hal in De Skûle. Een bloem die afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid licht heel traag open en dicht gaat. Eveneens zien we het groene blad van de bloem gefragmenteerd weergegeven door middel van fotoprints die zich horizontaal tussen de verdiepingen bevinden. De bloem heeft drie bladeren die elk weer uit twee delen bestaan.2004 skule in Metslawier 7Het kunstwerk wordt bestuurd met een microcontroller, een kleine computer, die voortdurend de hoeveelheid licht in de ruimte meet. Aan de hand van de gemeten lichtintensiteit wordt de vorm van het beeld bepaald. Deze vormen zijn van te voren vastgelegd door de kunstenaar. Omdat overdag het licht voortdurend veranderd en het licht in de seizoenen anders is, gedraagt de bloem zich nooit hetzelfde. Aan het einde van de dag gaat de bloem dicht en wordt de vorm voor de volgende dag geselecteerd en kan deze weer opengaan zodra het licht wordt.2004 skule in Metslawier 4”Ik zie voor me hoe mensen door het glas naar elkaar zwaaien, hun bezoek begroeten of comfortabel gezeten op de begane grond op familie of vrienden wachten. Het is de onophoudelijke beweging, de adem van de tijd als het ware die ik geprobeerd heb tastbaar te maken met dit beeld als voertuig. Het was mijn wens om hier een beeld te scheppen dat een oprecht gevoel van geloof, hoop en liefde zou uitstralen”.